رفتن به محتوای اصلی

پند عاشقان بشنو و از در طرب بازآ


پند عاشقان بشنو و از در طرب بازآ
کاین همه نمی‌ارزد شغل عالم فانی

پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت
با طبیب نامحرم حال درد پنهانی

متن کامل این غزل حافظ را اینجا بخوانید.